LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  1. Xuất khẩu gạo
  2. Kinh doanh rượu bia
  3. Bách hóa tổng hợp