Du lịch Phompenh – Siemriep
Du Lịch
Phương tiên: Ô tô. Thời gian: 04 ngày 03 đêm          Ngày 1:  RẠCH GIÁ – SIÊM RIỆP                (Ăn sáng, trưa, tối) …